0
Source code at Github

Instruktioner

Rotera med hjälp av LMB
Sätt på/Stäng av lampor i ett korsformat tecken RMB

Mål

För att vinna så ska du stänga av alla lampor på så lite drag som möjligt. Kan du slå datorn?

Tips

De mörka blocken indikerar att blocket är av.

De rödaktiga blocken indikerar att blocket är på.

när ett block blir i en blåaktig nyans så är det blocket markerat med musen(dvs korset som togglar om blockets nästa tillstånd är av eller på).

Johannes Lindén

hdjsahdkjas